میشای من

شمارش معکوس

پریروز رفتم جواب آزمایش رو گرفتم حدود 80 تا از رنجش بیشتر بود و به دکتر بردیم و گفت نباید به 100 برسه و گرنه باید بستری بشه و ما ناراحت برگشتیم .میدونید بیشترین چیز چیه که آزارم میده؟اونم بدنیا اومدن میشا قبل از عیده چون در اینصورت ظلم بزرگی تو حقش کرده ایم و یه سال از عمرش بدون اینکه گذرونده باشه تو پرونده زندگیش ثبت میشه و حالا شروع کرده ایم به شمارش معکوس . دیروز غروب که بخونه پدرخانمم رفتم دیدم خانمم کلی بهم ریخته میدونید از بس تا حالا یه روز تو خونه ننشسته بودو سرکار میرفته و اونروزهایی هم که خونه بوده من باهاش بودم چیزی رو حس نکرده بود ولی دیروز که منم نبودم و نتونسته جایی بره و همه اش دراز کشیده کلی اعصابش ناراحت شده بود و بعد رفتنم کمی سر بسرش گذاشتم و یه فیلم نگاه کردیم تا  یه ذره حال و هواش عوض شد.امروز صبح باز نمونه رو بردم آزمایشگاه ببینیم چی میشه ، ولی از این خوشحالم که یه روز هم گذشت.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۵ساعت 7:27  توسط علیرضا  |